Groepssessie QHHT 

  Voor iedereen die benieuwd is hoe het QHHTproces juist opgebouwd is, maar (nog) geen diepgaande individuele QHHTsessie wenst te ervaren.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een lichtere trance, waardoor je vanuit je onderbewustzijn, individuele informatie kan ontvangen, die op dat specifiek moment belangrijk voor je is. 
Deze info is dus niet gebaseerd op concreet vooraf opgestelde vragen, zoals dat bij individuele QHHTsessies wel het geval is, maar geeft je de gelegenheid om eens te ervaren hoe eenvoudig het is om informatie te ontvangen vanuit je onderbewustzijn. Er wordt ook voldoende ruimte voorzien om informatie uit te wisselen (indien gewenst) en om vragen te stellen.

Wil je dit graag eens ervaren? De eerstvolgende groepssessie gaat door in Hamme op vrijdag  9  september van 13u. tot 16u. Je schrijf je in door een mailtje te sturen naar leen.deschoesitter@gmail.com. De plaatsen zijn beperkt tot 6 personen per sessie. Breng je schrijfgerief mee, zodat je je informatie kan noteren.