top of page

ACCESS BARS is een hele zachte en ontspannende energetische behandeling, die werd geïntroduceerd door Gary Douglas in de vroege jaren negentig. Heel licht worden 32 energiepunten aangeraakt, die door en rondom je hoofd lopen. Deze punten verbinden specifieke banen (bars) die toegang (access) geven tot je binnenwereld. De verschillende bars komen overeen met diverse gebieden en aspecten van het leven, zoals bijvoorbeeld controle, geld, vreugde, verdriet, lichaam, seksualiteit... Door het vasthouden van deze punten wordt de elektromagnetische lading van alle vastzittende gedachten, ideeën, houdingen, beslissingen en overtuigingen in die betreffende levensgebieden losgelaten.

Access Bars creëert meer energie, meer ruimte en meer bewustzijn doordat je energetisch systeem als het ware opgeschoond en gedefragmenteerd wordt.

Access Bars heeft duizenden mensen over heel de wereld bijgestaan om veel aspecten van hun leven te veranderen. Mensen laten weten dat hun gezondheid verbetert, ze beter slapen, betere relaties hebben, dat hun angsten verdwijnen, ze minder stress ervaren en nog zo veel meer. Op zijn minst wordt een Access Bars behandeling ervaren als een diepe ontspanning, maar op zijn meest kan het je hele leven in de positieve zin veranderen.

 

Klik hier: Hoe ervaren mensen het ontvangen van Access Bars? (Youtube)

Klik hier: filmpje over hoe Access Bars Dr. Dain's leven compleet veranderde

Klik hier: de  bevindingen van neurowetenschapper dr. Jeffrey L. Fannin (Youtube)

73cdb1c23cf85baf7bf07cc3e269a3af--consciousness-quotes-higher-consciousness.jpg
bottom of page